CẢM ƠN ÔNG TRỜI - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

CẢM ƠN ÔNG TRỜI
Bé cảm ơn ông trời 

Cho mây gió nắng mưa 

Bác nông dân sớm trưa 

Dệt mùa màng tươi tốt 

Và bao người chung sức 

Làm nên bánh gạo ngon 

Bé ăn ngoan chóng lớn 

Bé cảm ơn ông trời 


Trường Họa Mi