HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM 2017 - 2018 

Sáng ngày 27/08/2017, Trường MN Họa Mi tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Khoảng 15 phút đầu Soeur chủ trường Nguyễn Thị Hoài An trao đổi với phụ huynh về nội quy và một số vấn đề liên quan đến việc chăm sóc và giáo dục các cháu. Sau khi phiên họp chung kết thúc quý phụ huynh về lớp để gặp gỡ và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về những công việc cụ thể trong năm.


Vấn đề chủ điểm của buổi họp phụ huynh đầu năm tại lớp là thảo luận tìm ra cách phối hợp hiệu quả nhất giữa phụ huynh và nhà trường. Việc trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên sẽ giúp phụ huynh nắm được tình hình học tập, kỷ luật của con tại trường, từ đó nhanh chóng có giải pháp hỗ trợ và định hướng đúng đắn cho con.


Sau đó, nhà trường mời quý phụ huynh công giáo ở lại để tham dự Thánh lễ cầu bình an cho năm học mới.