Tập Thể CB - GV - NV Trường MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Tập Thể CB - GV - NV Trường MN Họa Mi

TẬP THỂ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN HỌA MI  


Tổng số CB GV – NV 90 người

+ Ban Giám Hiệu: 3 người – Trình độ chuyên môn: Đại Học

+ Giáo viên đứng lớp: 62 người

·      Trình độ chuyên môn: 38 ĐH -15 CĐ – 09 TC

+ Giáo viên năng khiếu: 08 người

·      Trình độ chuyên môn: 03 ĐH – 02 CĐ – 03 TC

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: 02 người: 01 ĐH – 01 CĐ


+ Nhân viên: 15 người