XIN LỖI - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

XIN LỖI

XIN LỖI


Bé học xin lỗi

Mỗi khi làm sai

Không đổ cho ai

Không hề gian dối

Bé nào sai lỗi

Can đảm nhận ngay

Như thế mới hay


Mới là thành thật


(Tác giả: Trường MN Họa Mi)