Bài hát: Cám ơn cha - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Bài hát: Cám ơn cha


Bài hát: Cám ơn cha, một sáng tác của Sr Hoài An qua tiếng hát của cháu Cẩm Tú và cháu Thùy Linh.