Bài thơ: Giờ ăn cơm - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Bài thơ: Giờ ăn cơmVào bàn cơm
ở gia đình
Bé mời ba
Và mời mẹ 
Ở trường học 
Bé mời Sơ
Mời các cô
Cùng các bạn
Chúc mọi người
Dùng cơm ngon
Bé thật ngoan
Ai cũng mến