CHIA SẺ QUÀ TRUNG THU VỚI CÁC BẠN VÙNG XA - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

CHIA SẺ QUÀ TRUNG THU VỚI CÁC BẠN VÙNG XA

Sáng ngày 02/10/2017, Ban Giám Hiệu Trường MN Họa Mi, Hội Cha Mẹ Học Sinh, Giáo viên và một số cháu khối Lá đại diện các bạn đi đến các Trường vùng xa để chia sẻ quà Trung Thu cho các bạn. 

Hành trình khá vất vả vì đường xấu nên hầu hết các cháu say xe , thế nhưng các cháu vẫn cố gắng tươi cười để chia sẻ quà cho các bạn.Mục đích của chuyến đi này là để giúp các có những nghĩa cử đẹp và tập cho các cháu có tấm lòng quảng đại, biết chia sẻ cho các bạn  khó khăn hơn mình dù chỉ là một món quà nhỏ.

Bên cạnh đó Trường còn đi đến Buôn Ê Xiên, Buôn Dur... để chia sẻ niềm vui với các cháu nhỏ trong ngày Tết Trung Thu.