Bài hát: Lời cảm ơn - MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Bài hát: Lời cảm ơn - MN Họa MiXin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc: "Lời cảm ơn" qua phần thể hiện của cháu Cẩm Tú - St Sr Hoài An.