Bài hát: Ngôi nhà của bé - MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Bài hát: Ngôi nhà của bé - MN Họa MiBố mẹ hãy cùng con hát bài ngôi nhà của bé nhé. 
Đây cũng là bài hát của Sr Hoài An, bài hát này đã được các bé Trường MN Họa Mi thể hiện.