Sinh hoạt ngoại khóa - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Sinh hoạt ngoại khóa

Để tạo một môi trường thoải mái cho các cháu vui chơi, học tập, nhà trường đã trang bị khá đầy đủ các thiết bị trong và ngoài lớp học. Tuy nhiên, để việc giáo dục đạt kết quả tốt hơn, nhà trường đã thường xuyên tổ chức cho các cháu có được những trải nghiệm qua các hoạt động ngoại khóa, giúp rèn luyện một số kỹ năng như năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo và nâng cao thể lực. Với mong muốn các cháu phát triển toàn diện nhà trường luôn khuyến khích các cháu tham gia nhiều hoạt động từ thể thao đến nghệ thuật, hoạt động xã hội....