Trường MN Họa Mi tổ chức hội thi : "Giáo viên tài năng - thanh lịch" lần 2 - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Trường MN Họa Mi tổ chức hội thi : "Giáo viên tài năng - thanh lịch" lần 2Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 35 (20/11/1982 – 20/11/2017). Trường MN Họa Mi sẽ tổ chức hội thi 

"Giáo viên tài năng - thanh lịch lần thứ 2"

I. MỤC ĐÍCH:

Tôn vinh vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng cùng khơi dậy tài năng, sự sáng tạo còn  tiềm ẩn  nơi các giáo viên. 

Đồng thời, đây cũng là dịp để các giáo viên trao đổi, giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” các cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực ” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” hầu đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác giáo dục hiện nay. 


II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 
Là giáo viên giảng dạy, công tác tại trường MN Họa Mi.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC:
Dự kiến tổ chức vào lúc 15giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2017.

IV. NỘI DUNG THI:
1. Phần thi cá nhân: Gồm 4 nội dung:
- Trình diễn áo dài truyền thống: 5- 7 phút 
- Thể hiện trang phục tự chọn: Thể hiện trang phục phù hợp đặc điểm nghề nghiệp, môi trường sư phạm (5- 7 phút). 
- Năng khiếu: Mỗi giáo viên tham gia thể hiện năng khiếu của mình 1-2 phút.
- Ứng xử: Mỗi giáo viên tham gia trả lời 1 câu hỏi trong khoảng thời gian 1 phút.

 2.  Phần thi đồng đội: Gồm 2 nội dung:
-    Xử lý tình huống: Mỗi đội trả lời 1- 2 phút
-   Tài năng: Mỗi đội tự chọn một tiết mục trong khoảng thời gian 5 - 8 phút


                            BGH Trường MN Họa Mi