Bài hát: Hội Chợ Xuân - MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Bài hát: Hội Chợ Xuân - MN Họa Mi


Xin mời mọi người lắng nghe ca khúc: Hội chợ xuân 
Sáng tác: Sr Hoài An
Thể hiện: Bé Minh Nguyệt, Thảo My và Bảo Nhi