Bài hát: Đi cấy - MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng