Bài hát: Mùa Xuân Yêu Thương - MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Bài hát: Mùa Xuân Yêu Thương - MN Họa Mi

Xin mời mọi người lắng nghe ca khúc: Mùa xuân yêu thương 
Sáng tác: Sr Hoài An
Thể hiện: Ca sỹ Ngọc Trâm