Hội Thi "Giáo Viên & Trẻ Mầm Non Múa Hát Dân Ca" MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Hội Thi "Giáo Viên & Trẻ Mầm Non Múa Hát Dân Ca" MN Họa Mi

Sáng ngày 6.2.2018, Trường MN Họa Mi tham dự hôi thi "Giáo Viên & Trẻ Mầm Non Múa Hát Dân Ca" cấp Thành phố. Đến với hội thi năm nay, Trường MN Họa Mi tham gia 4 tiết mục;
1. Đơn ca phụ họa: Lý mười thương
2. Tam ca: Bắc Kim Thang
3. Tốp ca: Đèn cù


4. Tốp ca: Đi cấy
Mục đích của hội thi nhằm nâng cao đời sống văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em trong giáo dục mầm non.


Thông qua hội thi giáo dục cho giáo viên và trẻ mầm non tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống qua các làn điệu dân ca... từ đó hình thành nhân cách tốt đẹp cho trẻ sau này.