Múa: Cô giáo em là hoa Êban MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng