Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học MN Họa MiTHÔNG BÁO

V/v kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19
    
Kính thưa Quý Phụ Huynh,
Thực hiện công văn số: 60/PGDĐT-VP, ngày 13/03/2020 của Phòng GD&ĐT Thành phố Buôn Ma Thuột về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19. Trường MN Họa Mi xin thông báo đến Quý Phụ Huynh;

Các cháu sẽ tiếp tục nghỉ học  
Từ ngày 20/03/2020 đến khi có thông báo mới.

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh.
                               
               BGH TRƯỜNG MN HỌA MI