Thông Báo về việc chấp hành trật tự ATGT trước cổng trường MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Thông Báo về việc chấp hành trật tự ATGT trước cổng trường MN Họa Mi

 

UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI

TRƯỜNG MẦM NON TT HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB-MNHM

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 11 năm 2020THÔNG BÁO

V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trường học năm 2020 - 2021


Kính thưa Quý Phụ huynh, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, Ban Giám Hiệu trường Mầm non Họa Mi xin thông báo và đề nghị Quý Phụ huynh vui lòng thực hiện một số nội dung như sau:

 1.     Xin Quý Phụ huynh ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước cổng trường trong giờ đưa và đón con.

2.     Khi đưa đón con, xin Quý Phụ huynh dừng và đỗ xe đúng nơi quy định, tuyệt đối không dừng và đỗ xe trước cổng trường.

3.     Đối với xe gắn máy xin vui lòng đi thẳng vào trong sân trường, nếu cần có thể đỗ xe trên vỉa hè phía 2 bên cổng trường.

4.     Đối với xe ôtô, xin vui lòng đỗ ở phía 2 bên đường Trần Hưng Đạo (kể cả vỉa hè), tuyệt đối không đỗ xe trên vỉa hè 2 bên cổng trường và đối diện trường.

5.     Sau thời gian thông báo một tuần, nếu Phụ huynh nào không ý thức thực hiện theo những quy định trên sẽ bị xử phạt theo pháp luật.  

 Kính thưa Quý Phụ huynh, trên đây là thông báo của Trường Mầm Non Họa Mi về việc thực hiện trật tự an toàn giao thông trước cổng trường trong giờ đưa và đón học sinh. Xin Quý Phụ huynh nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định trên.Nơi nhận:

- Quý Phụ  huynh (thực hiện);

- Các giáo viên, nhân viên;

- Lưu VT.  HIỆU TRƯỞNG

                                                          (Đã ký)

                                                                                                                                                                         Nguyễn Vũ Hoài Thu