KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG “CHÀO ĐÓN NĂM MỚI TÂN SỬU 2021” - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG “CHÀO ĐÓN NĂM MỚI TÂN SỬU 2021”

 Trong niềm vui đón chào xuân mới, Trường MN Họa Mi tổ chức một số hoạt động như sau:

Nội dung 1: Bé quảng đại - Bé sẻ chia

-         Mỗi lớp sẽ bỏ một thùng chia sẻ, ủng hộ tết cho các bạn nghèo. Trong một tuần các cháu sẽ dành phần quà của mình mỗi ngày để bỏ vào thùng cho các bạn nghèo. (từ ngày 25-29/1/2021)

* Nội dung 2: Bé vui - Bé khỏe

-          Các cháu tham gia một số môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, tinh thần đoàn kết…. như bóng đá, kéo co, nhảy bao bố.

* Nội dung 3: Bé tư duy - Bé sáng tạo

Các cháu sẽ tham gia một số hoạt động tư duy như thi Rubik, sáng tạo cùng Lego, sáng tạo cùng đất nặn, bút sáp, màu vẽ. Mỗi hoạt động sẽ chọn ra 10 cháu/1 lớp để tham gia.

* Nội dung 4: Bé tự tin - Bé tỏa sáng

Các cháu sẽ cùng nhau biểu diễn các tiết mục đã được học tại các lớp năng khiếu

2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

* Thời gian: Thứ hai ngày 01/2 đến thứ 6, ngày 5/2/2021, lúc 8h00 - 10h00

-         Thứ hai, ngày 01/2/2021

o   8h00 thi bóng đá khối lá tại sân cỏ (4 trận)

o   8h00 thi kéo co, nhảy bao bố khối chồi tại sân trên

o   8h30 thi kéo co, nhảy bao bố khối mầm tại sân dưới

o   15h00 thi kéo co, nhảy bao bố khối lá

-         Thứ 3, ngày 02/02/2021, 

o   8h00 thi bóng đá khối lá (2 trận)

o   8h00 chung kết kéo co khối mầm, chồi, lá.

o   15h00 chung kết bóng đá

o   15h00 – 16h00: thi sáng tạo cùng đất nặn khối chồi (hội trường)

-         Thứ 4, ngày 03/02/2021

o   8h00 – 9h00: thi “họa sĩ tí hon” khối lá (Hội trường)

o   9h15 – 1015: thi “họa sĩ tí hon” khối chồi (Hội trường)

o   14h45 – 15h15: thi rubik khối lá

o   15h30 – 16h00: thi rubik khối chồi

-         Thứ 5, ngày 04/02/2021 (sân trường)

o   8h00 – 9h00: biểu diễn văn nghệ “bé vui xuân”

o   9h30 – 10h30: thi sáng tạo cùng Lego khối chồi và khối lá

o   15h00 biểu diễn văn nghệ “bé vui xuân”

-         Thứ 6, ngày 05/02/2021

o   8h00 đi phát quà cho các bạn nghèo

o   8h30 - 9h30: thi sáng tạo cùng Lego khối mầm (hội trường)

o   9h30-10h15: thi sáng tạo cùng đất nặn khối mầm (hội trường)

o   15h00 – 15h30: trao giải thưởng – phát quà tết.